viernes, 16 de junio de 2017

Mobilitat d'ins l'ACIREBenvolguts pares:
Volem comunicar-vos que el dia 12 de juny responsables del centre es varen reunir amb el regidor de mobilitat i la directora general d’aquesta àrea de l’ajuntament de Palma per tractar algunes notícies que parlaven de canvis significatius per a l’accés a la plaça de Sant Francesc amb vehicles “no ACIRE”. Les conclusions són les que detallam a continuació:

·         L’àrea de Mobilitat NO té previst suprimir la illeta central de la plaça. En qualsevol cas, la reestructuració de la plaça en cap cas serà plantejada abans de 2019.
·         No hi ha cap previsió de variar les condicions d’accés per als acompanyants en vehicle privat dels alumnes menors de 12 anys. Pel proper curs acadèmic tot continuarà igual.
·         Es donaran instruccions als controladors d’ORA per tal que siguin més flexibles amb possibles cotxes que estiguin en aturada (no estacionament) per recollir un infant o per atendre alguna urgència.
·         Es construirà l’ampliació de la voravia del c. Ramon Llull tal i com està senyalitzada actualment amb una línia blanca que permet la circulació de vianants. Pel que fa a la plaça, també hi ha una previsió de creixement de les voravies actuals dins els límits marcats actualment amb línia blanca. El creixement de la voravia permetrà compatibilitzar la circulació amb l’aturada ràpida de vehicles privats.
·         Sobre el flux de vehicles que passa pel c. Troncoso, recordar que Mobilitat va instal·lar fa uns mesos un mirall per advertir de la presència de vianants. També se va instal·lar un pas de vianants al final del c. Samaritana amb la seva connexió amb pça. Quartera, per tal de generar un itinerari segur de vianants.
La qual cosa posam al vostre coneixement per aclarir els rumors circulaven
La direcció

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.