martes, 12 de mayo de 2020

Comunicat de l'Equip Directiu (11 de maig)

Palma, 11 de maig de 2020

Benvolgudes famílies,

En les properes setmanes, el pla de retorn a la normalitat estableix diferents fases a cadascuna de les quals es faran diferents passos per al retorn a les classes. En aquest complex procés, al qual la nostra prioritat és la salut tant dels nostres alumnes com dels nostres treballadors, queden encara molts punts a concretar i pendents de confirmació oficial. És per això que no estem en condicions d'assenyalar una data propera per a la reobertura del centre i la represa de les activitats presencials, malgrat les informacions aparegudes als mitjans de comunicació.
En aquestes circumstàncies, us volem informar que des de l’escola:

1.-Es continuarà amb l'ensenyament a distància iniciat des del començament del confinament, adaptat a l'edat i cicle de cada alumne, com fins ara.
2.-S'han iniciat les feines de desinfecció i neteja de totes les instal·lacions.
3.-S'està elaborant un protocol de seguretat i higiene per a garantir el compliment de totes les recomanacions en cas d'un eventual retorn a les aules.
4.-S'establirà un pla de recollida del material escolar que els alumnes varen deixar a classe, en cas que aquests no es reincorporin fins al proper curs, i del qual s'informarà les famílies a través dels tutors.
5.-S'ha restablert el servei d'atenció telefònica de la Secretaria del centre, amb el qual es pot contactar al número habitual: 971 716 111.

Us mantindrem informats puntualment, a través dels canals oficials habituals de l'escola (APP, Instagram, web i correus dels tutors), de qualsevol novetat referent a la reobertura del centre i la reincorporació dels alumnes a les classes presencials.

Salutacions cordials,

Equip Directiu


Palma, 11 de mayo de 2020

Estimadas familias,

En las próximas semanas, el plan de retorno a la normalidad establece diferentes fases en cada una de las cuales se darán diferentes pasos para el retorno a las clases. En este complejo proceso, en el que nuestra prioridad es la salud tanto de nuestros alumnos como de nuestros trabajadores, quedan aún muchos puntos a concretar y pendientes de confirmación oficial. Es por ello que no estamos en condiciones de señalar una fecha próxima para la reapertura del centro y la reanudación de las actividades presenciales, pese a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.
En estas circunstancias, os queremos informar que desde el colegio:

1.-Se continuará con la enseñanza a distancia iniciada desde el principio del confinamiento, adaptada a la edad y ciclo de cada alumno, como hasta ahora.
2.-Se han iniciado las labores de desinfección y limpieza de todas las instalaciones.
3.-Se está elaborando un protocolo de seguridad e higiene para garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones en caso de un eventual regreso a las aulas.
4.-Se establecerá un plan de recogida del material escolar que los alumnos dejaron en clase, en caso de que estos no se reincorporen hasta el próximo curso, y del que se informará a las familias a través de los tutores.
5.-Se ha restablecido el servicio de atención telefónica de la Secretaría del centro, con el que se puede contactar en el número habitual: 971 716 111

Os mantendremos informados puntualmente, a través de los canales oficiales habituales de la escuela (APP, Instagram, web y correos de los tutores) de cualquier novedad al respecto de la reapertura del centro y la reincorporación de los alumnos a las clases presenciales.

Un cordial saludo,

Equipo Directivo

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.