viernes, 7 de agosto de 2020

Informació Equip Directiu

 Estimades famílies,


Com ja us varem informar a un anterior comunicat, s'està treballant en l'inici del curs 20-21 en tres escenaris possibles: l'escenari A, de nova normalitat, en el qual les classes es reprendrien de manera presencial; l'escenari B, en el qual les mesures restrictives podrien suposar la combinació de classes presencials amb classes a distància en alguns grups d'alumnes i, finalment, l'escenari C o de nou confinament, en el qual les classes presencials quedarien suspeses.


Avui dia, la previsió per a l'inici de curs és l'escenari A, és a dir, el d'ensenyament presencial. Donades les circumstàncies, s'han programat diferents mesures que afecten l'organització normal del curs. Creiem convenient informar d'alguns punts per a faciltar l'organització de les famílies arribat el moment.


Per a evitar aglomeracions, s'escalonaran les entrades i sortides i s'habilitarà la porta de l'església, a més de les habituals. Per al mes de setembre i juny els intervals seran els següents:


Entrades

EI i EP: entre les 8:45h i les 9:05h.

ESO i BATXILLER: entre les 7:45h i les 8:10h.

Sortides

EI i EP: entre les 13:45h i les 14:05h.

ESO: entre les 13:55h i les 14:10h.

BATXILLER: entre les 13.45 i 13.50 i les 14.50 i 14.55 depenent del dia.


Es mantindran tant el servei de menjador com el de guarderia als matins abans de les classes (excepte el dia 10.09) i a les tardes durant els mesos de setembre i juny i tots els divendres del curs. 


Es proporcionarà més informació referent a aquestes i altres consideracions a principis del mes de setembre.


Salutacions cordials,


Equip Directiu.


Estimadas familias,


Como ya os informamos en un anterior comunicado, se está trabajando en el inicio del curso 20-21 en tres escenarios posibles: el escenario A, de nueva normalidad, en el que las clases se retomarían de forma presencial; el escenario B, en el que las medidas restrictivas podrían suponer la combinación de clases presenciales con clases a distancia en algunos grupos de alumnos y, finalmente, el escenario C o de nuevo confinamiento, en el que las clases presenciales quedarían suspendidas.


A día de hoy, la previsión para el inicio de curso es el escenario A, es decir, el de enseñanza presencial. Dadas las circunstancias, se han programado diferentes medidas que afectan a la organización normal del curso. Creemos conveniente informar de algunos puntos para faciltar la organización de las familias llegado el momento.


Para evitar aglomeraciones,  se escalonarán las entradas y salidas y  se habilitará la puerta de la iglesia, además de las habituales. Para el mes de septiembre y junio los intervalos serán los siguientes: 


Entradas

EI y EP: entre las 8:45h y las 9:05h.

ESO y BACHILLER: entre las 7:45h y las 8:10h.

Salidas

EI y EP: entre las 13:45h y las 14:05h.

ESO: entre las 13:55h y las 14:10h.

BACHILLER: entre las 13:45 y 13:50 y las 14:50 y 14:55 dependiendo del día.


Se mantendrán tanto el servicio de comedor como el de guardería por las mañanas antes de las clases (salvo el día 10.09) y por las tardes durante los meses de septiembre y junio y todos los viernes del curso. 


Se proporcionará más información al respecto de estas y otras consideraciones a principios del mes de septiembre.


Saludos cordiales,


Equipo Directivo.


miércoles, 15 de julio de 2020

Informació ED 15 juliol

Benvolgudes famílies:
Per a la vostra informació volem comunicar-vos que l’Equip Directiu del centre es troba treballant segons les instruccions publicades a la Resolució de dia 6 de juliol (per veure resolució clicar aquí) per preparar el possible retorn a les aules el mes de setembre tenint en compte els tres possibles escenaris

Escenari A: Nova normalitat
En aquest escenari les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest protocol. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes, sempre d’acord amb les recomanacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Ministeri de Sanitat, i amb els protocols específics de seguretat. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.

Escenari B: Amb mesures restrictives
Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres d’atendre l’alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais.
En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil, educació primària i educació especial. En els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, i règim especial es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de les modalitats presencialitat i a distància.

Escenari C: Confinament
En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola.
El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.
Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.


Lamentablement de moment no podem donar-vos més informació. Tot d’una en poder fer-ho vos seguirem contant qualsevol novetat.

Salutacions cordials.

_____________________________________________________________________________

Queridas familias:
 
Para vuestra información queremos comunicaros que el Equipo Directivo del centro se encuentra trabajando según las instrucciones publicadas en la Resolución de día 6 de julio ( para ver resolución clicar aquí) para preparar el posible retorno a las aulas el mes de septiembre teniendo en cuenta los tres posibles escenarios
 
Escenario A: Nueva normalidad
En este escenario las clases son presenciales para todo el alumnado, y se tienen que tomar las medidas de prevención, contención e higiene que se determinan en este protocolo. El curso se tiene que llevar a cabo con las ratios legalmente establecidas, siempre de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Sanidad, y con los protocolos específicos de seguridad. Es el escenario que en este momento se plantea para el inicio de curso.
 
Escenario B: Con medidas restrictivas
Con medidas más restrictivas en cuanto a la distancia recomendada por las autoridades sanitarias, que supondrán diferentes maneras de atender el alumnado, según las etapas y los cursos en que se encuentre matriculado tales como separación de grupos y limitación de ratios que pueden dar lugar en una redistribución de los alumnos y los espacios.
En este escenario se contempla la presencialidad completa en las etapas de educación infantil, educación primaria y educación especial. En los estudios de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, y régimen especial se pueden plantear fórmulas mixtas de alternancia de las modalidades presencialidad y a distancia.
 
Escenario C: Confinamiento
En este escenario se plantea la suspensión de las actividades lectivas presenciales y, por eso, la enseñanza se tendrá que llevar a cabo a distancia. El objetivo principal en este escenario será mantener la función educativa de la escuela.
El paso de un escenario a otro vendrá determinado por la evolución de la pandemia, de acuerdo con el que establezcan las autoridades sanitarias en cada momento.
Así mismo, si las autoridades sanitarias establecen directrices diferentes que supongan otros escenarios distintos de estos tres planteados, habrá que adaptarlos y redefinirlos.
 
Lamentablemente de momento no podemos daros más información. En cuanto podamos hacerlo os seguiremos contando cualquier novedad.
 
Saludos cordiales.

jueves, 25 de junio de 2020

VI concert de maig 2020

Benvolgudes famílies.

Des d'avui matí ja podeu gaudir del concert de maig 2020 realitzat pels nostres alumnes i dirigit per Xisca Rosselló.
Podeu escoltar la selecció de cançons d'aquest curs al nostre canal de Youtube o clicant AQUÍ

Salutacions.


lunes, 15 de junio de 2020

Informació Equip Directiu.


Benvolguts pares i mares dels nostres alumnes d’Educació Infantil i Primària: 
S’acosta ja el final del curs 2019/20, un curs ben especial i particularment complicat per a tots. Primer volem agrair l’esforç i la comprensió que heu mostrat durant tot aquest temps i segon comunicar-vos alguns punts que de ben segur són del vostre interès. 

RECOLLIDA DE BUTLLETINS DE QUALIFICACIONS FINALS:

Aquest curs hi haurà dues modalitats de recollida de butlletins: presencial i online.
Adjuntam l'horari de recollida presencial de notes. Totes aquelles famílies que no passin pel centre a recollir-les les rebran de forma telemàtica.

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: divendres 19 de juny, 9h, porta Ramon Llull
3 anys B, divendres 19 de juny, 9h ,porta plaça sant Francesc
4 anys A, divendres 19 de juny, 10h ,porta Ramon Llull
4 anys B, divendres 19 de juny ,10h, porta plaça Sant Francesc
5 ansy A ,divendres 19 de juny ,11h, porta Ramon Llull
5 anys B, divendres 19 de juny, 11h ,porta plaça Sant Francesc

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA, dilluns 22 de juny, 9h, porta Seràfica, 
1rB, dilluns 22 de juny, 9h, porta Ramon Llull
2nA, dilluns 22 de juny, 9h, porta plaça Sant Francesc,
2nB, dilluns 22 de juny, 9h, porta Església,
3rA, dilluns 22 de juny, 10h, porta Seràfica
3rB, dilluns 22 de juny, 10h, porta Ramon Llull
4tA, dilluns 22 de juny, 10h, porta plaça Sant Francesc
4tB, dilluns 22 de juny, 10h, porta Església
5èA, dilluns 22 de juny, 11h, porta Seràfica
5èB, dilluns 22 de juny, 11h, porta Ramon Llull
6èA, dilluns 22 de juny, 11h, porta plaça Sant Francesc
6èB, dilluns 22 de juny, 11h, porta Església

INTRODUCCIÓ DE LES TECNOLOGIES A L’AULA: 

Com ja iniciàrem el curs anterior, al proper curs continuarem treballant part del currículum utilitzant Chromebooks dins l’aula als cursos de 5è i 6è. Si bé aquests aparells estan a disposició de tot el professorat del curs i es podran utilitzar a qualsevol matèria, les Ciències Naturals, Socials i la Llengua Anglesa es treballaran exclusivament amb llicències digitals (no hi haurà llibre físic). 

MESCLA D’ALUMNES 

Donades les especials circumstàncies del curs i de manera ABSOLUTAMENT EXCEPCIONAL al curs 2020/21 NO hi haurà mescla de grups com estava previst.
Al curs 2021/22 es mesclaran les classes de 1r, 3r i 5è de primària. 

RESERVA DE LLIBRES. 

La reserva de llibres pel curs vinent també es farà de forma telemàtica. El tràmit és molt senzill: tan sols heu d’enviar un mail a reservallibres@santfrancesc.net indicant el nom de l’alumne i el curs que ha de cursar.
Desgraciadament encara no podem donar-vos més informació de cara al setembre, vos mantindrem informats de tot.
Aprofitam l’ocasió per saludar-vos atentament. 

L’Equip Directiu. 

martes, 9 de junio de 2020

Informacions de l'Equip directiu.

Benvolgudes famílies:

Totes aquelles famílies que no hageu pogut venir a cercar el material dels vostres fills el dia que se va assignar ho podreu fer a partir de demà. Tan sols heu de demanar cita a la nostra secretaria ( tel: 971 716111) i podreu recollir tantes bosses com necessiteu.

També vos demanam que tots els que teniu rebuts pendents passeu per la secretaria degut a que ja es poden fer tràmits presencials.

Salutacions cordials.Apreciadas familias:

Todas las famílias que no pudisteis recoger el material de vuestros hijos el día que estaba asignado lo podréis hacer a partir de mañana. Simplemente debéis pedir cita a través del teléfono de nuestra secretaría (971 71 61 11) i podreis recoger tantas bolsas como necesitéis.

También os pedimos que si tenéis recibos pendientes os paséis por secretaria debido a que ya se pueden hacer trámites presenciales.

Saludos cordiales.

viernes, 29 de mayo de 2020

Começa el procés d'escolarització!!!

Benvolgudes famílies:

Vos recordam que dilluns dia 1 de juny comença el plaç per lliurar les sol.licituds d'aquells alumnes que volen entrar PER PRIMERA VEGADA al nostre centre.

Aquest any el procés es fa de forma telemàtica.

Podeu trobar tota la informació a la web d'escolarització WEB ESCOLARITZACIÓ o cridant a la nostra secretaria al 971716111 (de 9 a 14h)


Apreciadas famílias:

os recordamos que el lunes dia 1 de junio empieza el período para entregar las solicitudes de aquellos alumnos que quieran acceder POR PRIMERA VEZ a nuestro centro.

Este año el proceso será telemático.

Podeis encontrar toda la información en la web d'escolarització WEB ESCOLARITZACIÓ o llamando a nuestra secretaria al 971716111 (de 9 a 14h)

lunes, 25 de mayo de 2020

INFORMACIO RECOLLIDA DE MATERIAL

Estimades famílies,
Finalment, segons instruccions de la Conselleria d'Educació, els alumnes no reprendran l'educació presencial fins al curs 20-21, tret d’excepcions. Per això, com ja us vàrem comentar a un comunicat anterior, hem establert un sistema per a què pugueu passar a recollir tot el material escolar que va quedar dins les classes respectant les mesures de distanciament social i evitant aglomeracions:
S'ha establert un calendari de recollida, que podeu consultar en el  full annex.
L'horari de recollida serà de 10h a 13h.
S'habilitaran tres espais diferents per a la recollida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 i l'entrada a la Seràfica (Ramon Llull, 1A, davant Pizzeria Porticato).
En cas de tenir dificultats per acudir el dia o en l'horari proposat es podrà autoritzar una altra persona per a la recollida utilitzant el formulari al final d'aquesta circular. Els alumnes de secundària i batxillerat podran recollir el material ells mateixos.
Tot el material (llibres, quaderns, uniformes, etc.) que no sigui recollit, no tingui el nom o que per un altre motiu no pugui ser retornat inequívocament al seu propietari, serà guardat per poder ser distribuït més endavant.
Només es disposarà d’aquest dia per al lliurament del material corresponent a cada una de les classes assignades, per la qual cosa es prega respectar el calendari marcat.
Preguem l'ús de mascaretes i guants durant el procés de recollida.
Per a la resolució de qualsevol dubte respecte del procés de recollida, poden posar-se en contacte amb els tutors o amb la secretaria del col·legi, l'horari del qual en aquestes circumstàncies és de 9h a 13h.
Una cordial salutació,
Equip Directiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ______________________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del/l'alumne/a ___________________________________________________, autoritzo a ____________________________________________________________, amb DNI ____________________ a recollir el seu material escolar.
Signatura:

Estimadas familias,
Finalmente, según instrucciones de la Consejería de Educación, los alumnos no reanudarán la educación presencial hasta el curso 20-21, salvo excepciones. Por ello, como ya os comentamos en un comunicado anterior, hemos establecido un sistema para que podáis pasar a recoger todo el material escolar que se quedó en las clases respetando las medidas de distanciamiento social y evitando aglomeraciones:
Se ha establecido un calendario de recogida, que podéis consultar en la hoja anexa.
El horario de recogida será de 10h a 13h.
Se habilitarán tres espacios distintos para la recogida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 y la entrada a la Seráfica (Ramon Llull, 1A, delante  Pizzeria Porticato).
En caso de tener dificultades para acudir el día o en el horario propuesto se podrá autorizar a otra persona para la recogida utilizando el formulario al final de esta circular. Los alumnos de secundaria y bachillerato podrán recoger el material ellos mismos.
Todo el material (libros, cuadernos, uniformes, etc.) que no sea recogido,  no tenga el nombre o que por otro motivo no pueda ser devuelto inequívocamente a su propietario, será guardado para poder ser distribuido más adelante.
Solo se dispondrá de ese día para la entrega del material correspondiente a las clases asignadas, por lo que se ruega respetar el calendario marcado.
Rogamos el uso de mascarillas y guantes durante el proceso de recogida.
Para la resolución de cualquier duda respecto del proceso de recogida, pueden ponerse en contacto con los tutores o con la secretaría del colegio, cuyo horario en estas circunstancias es de 9h a 13h.
Un cordial saludo,
Equipo Directivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yo, ______________________________________________________, como padre/madre/tutor legal del/la  alumno/a ___________________________________________________, autorizo a ____________________________________________________________, con DNI ____________________ a recoger su material escolar.
Firma:Calendari de recollidaDimarts 26:
4EIA Porta 1
4EIB Porta 2
5EIA Porta 3
Dimecres 27:
5EIB Porta 1
6EIA Porta 2
6EIB Porta 3
Dijous 28
1EPA Porta 1
1EPB Porta 2
2EPA Porta 3
Divendres 29
2EPB Porta 1
3EPA Porta 2
3EPB Porta 3
Dilluns 1
4EPA Porta 1
4EPB Porta 2
5EPA Porta 3
Dimarts 2
5EPB Porta 1
6EPA Porta 2
6EPB Porta 3
Dimecres 3
1ESOA Porta 1
1ESOB Porta 2
1ESOC Porta 3
Dijous 4
2ESOA Porta 1
2ESOB Porta 2
2ESOC Porta 3
Divendres 5
3ESOA Porta 1
3ESOB Porta 2
3ESOC Porta 3
Dilluns 8
4ESOA Porta 1
4ESOB Porta 2
4ESOC Porta 3
Dimarts 9
1BATXA Porta 1
1BATXB Porta 2Horari de recollida: 10h a 13h
Porta 1: Plaça Sant Francesc.
Porta 2: Carrer Ramon Llull, 1
Porta 3: Seràfica (Ramon Llull, 1A -davant Pizzeria Porticato-)