viernes, 7 de agosto de 2020

Informació Equip Directiu

 Estimades famílies,


Com ja us varem informar a un anterior comunicat, s'està treballant en l'inici del curs 20-21 en tres escenaris possibles: l'escenari A, de nova normalitat, en el qual les classes es reprendrien de manera presencial; l'escenari B, en el qual les mesures restrictives podrien suposar la combinació de classes presencials amb classes a distància en alguns grups d'alumnes i, finalment, l'escenari C o de nou confinament, en el qual les classes presencials quedarien suspeses.


Avui dia, la previsió per a l'inici de curs és l'escenari A, és a dir, el d'ensenyament presencial. Donades les circumstàncies, s'han programat diferents mesures que afecten l'organització normal del curs. Creiem convenient informar d'alguns punts per a faciltar l'organització de les famílies arribat el moment.


Per a evitar aglomeracions, s'escalonaran les entrades i sortides i s'habilitarà la porta de l'església, a més de les habituals. Per al mes de setembre i juny els intervals seran els següents:


Entrades

EI i EP: entre les 8:45h i les 9:05h.

ESO i BATXILLER: entre les 7:45h i les 8:10h.

Sortides

EI i EP: entre les 13:45h i les 14:05h.

ESO: entre les 13:55h i les 14:10h.

BATXILLER: entre les 13.45 i 13.50 i les 14.50 i 14.55 depenent del dia.


Es mantindran tant el servei de menjador com el de guarderia als matins abans de les classes (excepte el dia 10.09) i a les tardes durant els mesos de setembre i juny i tots els divendres del curs. 


Es proporcionarà més informació referent a aquestes i altres consideracions a principis del mes de setembre.


Salutacions cordials,


Equip Directiu.


Estimadas familias,


Como ya os informamos en un anterior comunicado, se está trabajando en el inicio del curso 20-21 en tres escenarios posibles: el escenario A, de nueva normalidad, en el que las clases se retomarían de forma presencial; el escenario B, en el que las medidas restrictivas podrían suponer la combinación de clases presenciales con clases a distancia en algunos grupos de alumnos y, finalmente, el escenario C o de nuevo confinamiento, en el que las clases presenciales quedarían suspendidas.


A día de hoy, la previsión para el inicio de curso es el escenario A, es decir, el de enseñanza presencial. Dadas las circunstancias, se han programado diferentes medidas que afectan a la organización normal del curso. Creemos conveniente informar de algunos puntos para faciltar la organización de las familias llegado el momento.


Para evitar aglomeraciones,  se escalonarán las entradas y salidas y  se habilitará la puerta de la iglesia, además de las habituales. Para el mes de septiembre y junio los intervalos serán los siguientes: 


Entradas

EI y EP: entre las 8:45h y las 9:05h.

ESO y BACHILLER: entre las 7:45h y las 8:10h.

Salidas

EI y EP: entre las 13:45h y las 14:05h.

ESO: entre las 13:55h y las 14:10h.

BACHILLER: entre las 13:45 y 13:50 y las 14:50 y 14:55 dependiendo del día.


Se mantendrán tanto el servicio de comedor como el de guardería por las mañanas antes de las clases (salvo el día 10.09) y por las tardes durante los meses de septiembre y junio y todos los viernes del curso. 


Se proporcionará más información al respecto de estas y otras consideraciones a principios del mes de septiembre.


Saludos cordiales,


Equipo Directivo.