martes, 24 de marzo de 2020

Facturació de març

Benvolgudes famílies:

Donada l'excepcionalitat de la situació que ara mateix ens toca viure, la facturació del mes de març també serà diferent de la resta.
Per tant, les novetats seran les següents:

Es faxturarà el 50% de menjador
El 50% de la quota de l'AMIPA.
El 50% dels autobusos d'Educació física (ESO i Batxillerat)
El 50% del lloguer dels aparell d'informàtica.

Es posposa en un 100% el cobro de l'aportació voluntària de les famílies.

Gràcies per la vostra comprensió i vos desitjam a tots molta salut i molta força.

L'Equip Directiu.


viernes, 13 de marzo de 2020

Informació important de l'Equip DirectiuBenvolgudes famílies,

Com sabeu, després d'algunes hores confuses i d'incertesa, finalment ahir a la tarda es va declarar la suspensió de les classes en tots els nivells educatius al llarg dels pròxims 15 dies a partir del dilluns. 
En aquestes circumstàncies extraordinàries, des de l'escola us volem transmetre que la nostra prioritat, en aquests moments, no pot ser una altra que la de vetllar per la salut de tota la comunitat educativa i contribuïr amb responsabilitat i calma a controlar l'epidèmia tenint cura, en la mesura del possible, de la formació dels nostres alumnes.
Així doncs, durant el temps en què es prolongui aquesta situació, quedaran suspeses no sols les classes sinó tots els serveis desenvolupats en el col·legi, com les activitats extraescolars o les sessions de catequesis. Per tant, us informem que no es podrà accedir al centre durant els dies en què es decreti el tancament i us recordem que segons les indicacions de Sanitat, es recomana que els alumnes es quedin en els seus domicilis
El viatge d'estudis de Batxillerat s'ha anul·lat. Sobre el viatge d'estudis de 6è d’EP, previst per a juny, esperarem a veure el desenvolupament dels esdeveniments abans de prendre una decisió.
Atès que el nostre centre abasta des dels cursos d'Infantil fins al Batxillerat i Cicle fFormatiu, les mesures acordades per a poder continuar l'activitat educativa des de casa han d'atendre les particularitats de les diferents etapes educatives:
Des de 5è de primària d'ara endavant, incloses les etapes de Secundària, Batxillerat i Cicle Formatiu, els alumnes rebran les instruccions dels seus professors via telemàtica ja sigui a través del correu electrònic, Classroom o d'una altra aplicació de la plataforma Google for Education.
En Educació Infantil i fins a 4t de primària, les instruccions de les tasques a realitzar es faran arribar per correu electrònic / APP als pares.
Us convidem a resoldre qualsevol dubte que poguéssiu tenir respecte al desenvolupament de l'activitat a casa a través dels correus electrònics, tant dels tutors com dels altres professors.
Davant qualsevol eventualitat que pogués sorgir en els pròxims dies, com noves informacions per part de la Conselleria, us mantindrem informats a través de les vies habituals.

Salutacions cordials,
Equip Directiu.

Queridas familias,

Como sabéis, tras algunas horas confusas y de incertidumbre, finalmente ayer por la tarde se declaró la suspensión de las clases en todos los niveles educativos a lo largo de los próximos 15 días a partir del lunes. 
En estas circunstancias extraordinarias, desde la escuela os queremos transmitir que nuestra prioridad, en estos momentos, no puede ser otra que la de velar por la salud de toda la comunidad educativa y contribuir con responsabilidad y calma a controlar la epidemia sin descuidar, dentro de lo posible, la formación de nuestros alumnos.
Así pues, durante el tiempo en que se prolongue esta situación, quedarán suspendidas no solo las clases sino todos los servicios desarrollados en el colegio, como las actividades extraescolares o las sesiones de catequesis. Por tanto, os informamos que no se podrá acceder al centro durante los días en que se decrete el cierre y os recordamos que según las indicaciones de Sanidad, se recomienda que los alumnos se queden en sus domicilios
El viaje de estudios de Bachillerato se ha anulado. Sobre el viaje de estudios de 6º de EP, previsto para junio, esperaremos a ver el desarrollo de los acontecimientos antes de tomar una decisión.
Dado que nuestro centro abarca desde los cursos de Infantil hasta el Bachillerato y Ciclo Formativo, las medidas acordadas para poder continuar la actividad educativa desde casa deben atender a las particularidades de las diferentes etapas educativas:
Desde 5º de primaria en adelante, incluidas las etapas de Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo, los alumnos recibirán las instrucciones de sus profesores vía telemática ya sea a través del correo electrónico, Classroom o de otra aplicación de la plataforma Google for Education.
En Educación Infantil y hasta 4º de primaria, las instrucciones de las tareas a realizar se harán llegar por correo electrónico / APP a los padres.
Os invitamos a resolver cualquier duda que pudierais tener respecto al desarrollo de la actividad en casa a través de los correos electrónicos, tanto de los tutores como de los demás profesores.
Ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en los próximos días, como nuevas informaciones por parte de la Consellería, os mantendremos informados a través de las vías habituales.

Saludos cordiales,
Equipo Directivo.

jueves, 12 de marzo de 2020

Recomanacions de la Conselleria sobre el tema coronavirus

A petició de la Conselleria d'Educació, volem fer màxima difusió de les recomanacions sobre el coronavirus s'han distribuït a les aules unes petites recomanacions sobre el coronavirus.

RECOMANACIONS CONSELLERIA DE SALUT SOBRE EL CORONAVIRUS (RESUM)

1. Rentau-vos les mans freqüentment.

2. Evitau tocar-vos els ulls, nas i boca. Les mans faciliten la transmissió dels virus.

3. Al tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o amb el colze.

4. Si teniu símptomes de refredat, evitau el contacte molt proper amb altres persones.

5. No viatgeu a les zones de risc d'infecció (actualització de les zones de risc a l'enllaç web del ministeri).

6. Si HEU ESTAT A UNA ZONA de risc: 

i TENIU SÍMPTOMES durant els següents 14 dies des de l'arribada (FEBRE, TOS, SENSACIÓ DE FALTA D'AIRE), quedau-vos a casa i telefonau al 061.

i estau ASSIMPTOMÀTICS, feu vida normal.  ÚS DE MASCARETES

1. La població sana no necessita utilitzar mascareta.

2. L'ús inadequat de les mascaretes pot fer que les persones que realment en necessitin no en puguin disposar.

3. Tot l'alumnat i la resta del personal poden acudir al centre educatiu amb normalitat, tret d'aquells que, per prescripció mèdica, se'ls hagi posat en vigilància activa o tractament.


Més informació:

Ministerio de Sanidad. Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo v-China/ciudadania.htm  
Direcció General de Salut Pública i Participació
Servei de Salut de les Illes Balears

miércoles, 11 de marzo de 2020

Mesura de prevenció

Benvolgudes famílies:

Com a mesura de prevenció vos demanam que els vostres fill i filles duguin de casa algun recipient reutilitzable per poder-lo omplir amb aigua i així no utilitzar els bebedors.
També és molt important que els alumnes prenguin conciència de que no han de compartir els recipients individuals.

Gàcies per la vostra col.laboració.