viernes, 7 de agosto de 2020

Informació Equip Directiu

 Estimades famílies,


Com ja us varem informar a un anterior comunicat, s'està treballant en l'inici del curs 20-21 en tres escenaris possibles: l'escenari A, de nova normalitat, en el qual les classes es reprendrien de manera presencial; l'escenari B, en el qual les mesures restrictives podrien suposar la combinació de classes presencials amb classes a distància en alguns grups d'alumnes i, finalment, l'escenari C o de nou confinament, en el qual les classes presencials quedarien suspeses.


Avui dia, la previsió per a l'inici de curs és l'escenari A, és a dir, el d'ensenyament presencial. Donades les circumstàncies, s'han programat diferents mesures que afecten l'organització normal del curs. Creiem convenient informar d'alguns punts per a faciltar l'organització de les famílies arribat el moment.


Per a evitar aglomeracions, s'escalonaran les entrades i sortides i s'habilitarà la porta de l'església, a més de les habituals. Per al mes de setembre i juny els intervals seran els següents:


Entrades

EI i EP: entre les 8:45h i les 9:05h.

ESO i BATXILLER: entre les 7:45h i les 8:10h.

Sortides

EI i EP: entre les 13:45h i les 14:05h.

ESO: entre les 13:55h i les 14:10h.

BATXILLER: entre les 13.45 i 13.50 i les 14.50 i 14.55 depenent del dia.


Es mantindran tant el servei de menjador com el de guarderia als matins abans de les classes (excepte el dia 10.09) i a les tardes durant els mesos de setembre i juny i tots els divendres del curs. 


Es proporcionarà més informació referent a aquestes i altres consideracions a principis del mes de setembre.


Salutacions cordials,


Equip Directiu.


Estimadas familias,


Como ya os informamos en un anterior comunicado, se está trabajando en el inicio del curso 20-21 en tres escenarios posibles: el escenario A, de nueva normalidad, en el que las clases se retomarían de forma presencial; el escenario B, en el que las medidas restrictivas podrían suponer la combinación de clases presenciales con clases a distancia en algunos grupos de alumnos y, finalmente, el escenario C o de nuevo confinamiento, en el que las clases presenciales quedarían suspendidas.


A día de hoy, la previsión para el inicio de curso es el escenario A, es decir, el de enseñanza presencial. Dadas las circunstancias, se han programado diferentes medidas que afectan a la organización normal del curso. Creemos conveniente informar de algunos puntos para faciltar la organización de las familias llegado el momento.


Para evitar aglomeraciones,  se escalonarán las entradas y salidas y  se habilitará la puerta de la iglesia, además de las habituales. Para el mes de septiembre y junio los intervalos serán los siguientes: 


Entradas

EI y EP: entre las 8:45h y las 9:05h.

ESO y BACHILLER: entre las 7:45h y las 8:10h.

Salidas

EI y EP: entre las 13:45h y las 14:05h.

ESO: entre las 13:55h y las 14:10h.

BACHILLER: entre las 13:45 y 13:50 y las 14:50 y 14:55 dependiendo del día.


Se mantendrán tanto el servicio de comedor como el de guardería por las mañanas antes de las clases (salvo el día 10.09) y por las tardes durante los meses de septiembre y junio y todos los viernes del curso. 


Se proporcionará más información al respecto de estas y otras consideraciones a principios del mes de septiembre.


Saludos cordiales,


Equipo Directivo.


miércoles, 15 de julio de 2020

Informació ED 15 juliol

Benvolgudes famílies:
Per a la vostra informació volem comunicar-vos que l’Equip Directiu del centre es troba treballant segons les instruccions publicades a la Resolució de dia 6 de juliol (per veure resolució clicar aquí) per preparar el possible retorn a les aules el mes de setembre tenint en compte els tres possibles escenaris

Escenari A: Nova normalitat
En aquest escenari les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest protocol. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes, sempre d’acord amb les recomanacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Ministeri de Sanitat, i amb els protocols específics de seguretat. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.

Escenari B: Amb mesures restrictives
Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres d’atendre l’alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais.
En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil, educació primària i educació especial. En els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, i règim especial es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de les modalitats presencialitat i a distància.

Escenari C: Confinament
En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola.
El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.
Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.


Lamentablement de moment no podem donar-vos més informació. Tot d’una en poder fer-ho vos seguirem contant qualsevol novetat.

Salutacions cordials.

_____________________________________________________________________________

Queridas familias:
 
Para vuestra información queremos comunicaros que el Equipo Directivo del centro se encuentra trabajando según las instrucciones publicadas en la Resolución de día 6 de julio ( para ver resolución clicar aquí) para preparar el posible retorno a las aulas el mes de septiembre teniendo en cuenta los tres posibles escenarios
 
Escenario A: Nueva normalidad
En este escenario las clases son presenciales para todo el alumnado, y se tienen que tomar las medidas de prevención, contención e higiene que se determinan en este protocolo. El curso se tiene que llevar a cabo con las ratios legalmente establecidas, siempre de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Sanidad, y con los protocolos específicos de seguridad. Es el escenario que en este momento se plantea para el inicio de curso.
 
Escenario B: Con medidas restrictivas
Con medidas más restrictivas en cuanto a la distancia recomendada por las autoridades sanitarias, que supondrán diferentes maneras de atender el alumnado, según las etapas y los cursos en que se encuentre matriculado tales como separación de grupos y limitación de ratios que pueden dar lugar en una redistribución de los alumnos y los espacios.
En este escenario se contempla la presencialidad completa en las etapas de educación infantil, educación primaria y educación especial. En los estudios de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, y régimen especial se pueden plantear fórmulas mixtas de alternancia de las modalidades presencialidad y a distancia.
 
Escenario C: Confinamiento
En este escenario se plantea la suspensión de las actividades lectivas presenciales y, por eso, la enseñanza se tendrá que llevar a cabo a distancia. El objetivo principal en este escenario será mantener la función educativa de la escuela.
El paso de un escenario a otro vendrá determinado por la evolución de la pandemia, de acuerdo con el que establezcan las autoridades sanitarias en cada momento.
Así mismo, si las autoridades sanitarias establecen directrices diferentes que supongan otros escenarios distintos de estos tres planteados, habrá que adaptarlos y redefinirlos.
 
Lamentablemente de momento no podemos daros más información. En cuanto podamos hacerlo os seguiremos contando cualquier novedad.
 
Saludos cordiales.

jueves, 25 de junio de 2020

VI concert de maig 2020

Benvolgudes famílies.

Des d'avui matí ja podeu gaudir del concert de maig 2020 realitzat pels nostres alumnes i dirigit per Xisca Rosselló.
Podeu escoltar la selecció de cançons d'aquest curs al nostre canal de Youtube o clicant AQUÍ

Salutacions.


lunes, 15 de junio de 2020

Informació Equip Directiu.


Benvolguts pares i mares dels nostres alumnes d’Educació Infantil i Primària: 
S’acosta ja el final del curs 2019/20, un curs ben especial i particularment complicat per a tots. Primer volem agrair l’esforç i la comprensió que heu mostrat durant tot aquest temps i segon comunicar-vos alguns punts que de ben segur són del vostre interès. 

RECOLLIDA DE BUTLLETINS DE QUALIFICACIONS FINALS:

Aquest curs hi haurà dues modalitats de recollida de butlletins: presencial i online.
Adjuntam l'horari de recollida presencial de notes. Totes aquelles famílies que no passin pel centre a recollir-les les rebran de forma telemàtica.

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: divendres 19 de juny, 9h, porta Ramon Llull
3 anys B, divendres 19 de juny, 9h ,porta plaça sant Francesc
4 anys A, divendres 19 de juny, 10h ,porta Ramon Llull
4 anys B, divendres 19 de juny ,10h, porta plaça Sant Francesc
5 ansy A ,divendres 19 de juny ,11h, porta Ramon Llull
5 anys B, divendres 19 de juny, 11h ,porta plaça Sant Francesc

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA, dilluns 22 de juny, 9h, porta Seràfica, 
1rB, dilluns 22 de juny, 9h, porta Ramon Llull
2nA, dilluns 22 de juny, 9h, porta plaça Sant Francesc,
2nB, dilluns 22 de juny, 9h, porta Església,
3rA, dilluns 22 de juny, 10h, porta Seràfica
3rB, dilluns 22 de juny, 10h, porta Ramon Llull
4tA, dilluns 22 de juny, 10h, porta plaça Sant Francesc
4tB, dilluns 22 de juny, 10h, porta Església
5èA, dilluns 22 de juny, 11h, porta Seràfica
5èB, dilluns 22 de juny, 11h, porta Ramon Llull
6èA, dilluns 22 de juny, 11h, porta plaça Sant Francesc
6èB, dilluns 22 de juny, 11h, porta Església

INTRODUCCIÓ DE LES TECNOLOGIES A L’AULA: 

Com ja iniciàrem el curs anterior, al proper curs continuarem treballant part del currículum utilitzant Chromebooks dins l’aula als cursos de 5è i 6è. Si bé aquests aparells estan a disposició de tot el professorat del curs i es podran utilitzar a qualsevol matèria, les Ciències Naturals, Socials i la Llengua Anglesa es treballaran exclusivament amb llicències digitals (no hi haurà llibre físic). 

MESCLA D’ALUMNES 

Donades les especials circumstàncies del curs i de manera ABSOLUTAMENT EXCEPCIONAL al curs 2020/21 NO hi haurà mescla de grups com estava previst.
Al curs 2021/22 es mesclaran les classes de 1r, 3r i 5è de primària. 

RESERVA DE LLIBRES. 

La reserva de llibres pel curs vinent també es farà de forma telemàtica. El tràmit és molt senzill: tan sols heu d’enviar un mail a reservallibres@santfrancesc.net indicant el nom de l’alumne i el curs que ha de cursar.
Desgraciadament encara no podem donar-vos més informació de cara al setembre, vos mantindrem informats de tot.
Aprofitam l’ocasió per saludar-vos atentament. 

L’Equip Directiu. 

martes, 9 de junio de 2020

Informacions de l'Equip directiu.

Benvolgudes famílies:

Totes aquelles famílies que no hageu pogut venir a cercar el material dels vostres fills el dia que se va assignar ho podreu fer a partir de demà. Tan sols heu de demanar cita a la nostra secretaria ( tel: 971 716111) i podreu recollir tantes bosses com necessiteu.

També vos demanam que tots els que teniu rebuts pendents passeu per la secretaria degut a que ja es poden fer tràmits presencials.

Salutacions cordials.Apreciadas familias:

Todas las famílias que no pudisteis recoger el material de vuestros hijos el día que estaba asignado lo podréis hacer a partir de mañana. Simplemente debéis pedir cita a través del teléfono de nuestra secretaría (971 71 61 11) i podreis recoger tantas bolsas como necesitéis.

También os pedimos que si tenéis recibos pendientes os paséis por secretaria debido a que ya se pueden hacer trámites presenciales.

Saludos cordiales.

viernes, 29 de mayo de 2020

Começa el procés d'escolarització!!!

Benvolgudes famílies:

Vos recordam que dilluns dia 1 de juny comença el plaç per lliurar les sol.licituds d'aquells alumnes que volen entrar PER PRIMERA VEGADA al nostre centre.

Aquest any el procés es fa de forma telemàtica.

Podeu trobar tota la informació a la web d'escolarització WEB ESCOLARITZACIÓ o cridant a la nostra secretaria al 971716111 (de 9 a 14h)


Apreciadas famílias:

os recordamos que el lunes dia 1 de junio empieza el período para entregar las solicitudes de aquellos alumnos que quieran acceder POR PRIMERA VEZ a nuestro centro.

Este año el proceso será telemático.

Podeis encontrar toda la información en la web d'escolarització WEB ESCOLARITZACIÓ o llamando a nuestra secretaria al 971716111 (de 9 a 14h)

lunes, 25 de mayo de 2020

INFORMACIO RECOLLIDA DE MATERIAL

Estimades famílies,
Finalment, segons instruccions de la Conselleria d'Educació, els alumnes no reprendran l'educació presencial fins al curs 20-21, tret d’excepcions. Per això, com ja us vàrem comentar a un comunicat anterior, hem establert un sistema per a què pugueu passar a recollir tot el material escolar que va quedar dins les classes respectant les mesures de distanciament social i evitant aglomeracions:
S'ha establert un calendari de recollida, que podeu consultar en el  full annex.
L'horari de recollida serà de 10h a 13h.
S'habilitaran tres espais diferents per a la recollida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 i l'entrada a la Seràfica (Ramon Llull, 1A, davant Pizzeria Porticato).
En cas de tenir dificultats per acudir el dia o en l'horari proposat es podrà autoritzar una altra persona per a la recollida utilitzant el formulari al final d'aquesta circular. Els alumnes de secundària i batxillerat podran recollir el material ells mateixos.
Tot el material (llibres, quaderns, uniformes, etc.) que no sigui recollit, no tingui el nom o que per un altre motiu no pugui ser retornat inequívocament al seu propietari, serà guardat per poder ser distribuït més endavant.
Només es disposarà d’aquest dia per al lliurament del material corresponent a cada una de les classes assignades, per la qual cosa es prega respectar el calendari marcat.
Preguem l'ús de mascaretes i guants durant el procés de recollida.
Per a la resolució de qualsevol dubte respecte del procés de recollida, poden posar-se en contacte amb els tutors o amb la secretaria del col·legi, l'horari del qual en aquestes circumstàncies és de 9h a 13h.
Una cordial salutació,
Equip Directiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ______________________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del/l'alumne/a ___________________________________________________, autoritzo a ____________________________________________________________, amb DNI ____________________ a recollir el seu material escolar.
Signatura:

Estimadas familias,
Finalmente, según instrucciones de la Consejería de Educación, los alumnos no reanudarán la educación presencial hasta el curso 20-21, salvo excepciones. Por ello, como ya os comentamos en un comunicado anterior, hemos establecido un sistema para que podáis pasar a recoger todo el material escolar que se quedó en las clases respetando las medidas de distanciamiento social y evitando aglomeraciones:
Se ha establecido un calendario de recogida, que podéis consultar en la hoja anexa.
El horario de recogida será de 10h a 13h.
Se habilitarán tres espacios distintos para la recogida: Plaça Sant Francesc, Ramon Llull, 1 y la entrada a la Seráfica (Ramon Llull, 1A, delante  Pizzeria Porticato).
En caso de tener dificultades para acudir el día o en el horario propuesto se podrá autorizar a otra persona para la recogida utilizando el formulario al final de esta circular. Los alumnos de secundaria y bachillerato podrán recoger el material ellos mismos.
Todo el material (libros, cuadernos, uniformes, etc.) que no sea recogido,  no tenga el nombre o que por otro motivo no pueda ser devuelto inequívocamente a su propietario, será guardado para poder ser distribuido más adelante.
Solo se dispondrá de ese día para la entrega del material correspondiente a las clases asignadas, por lo que se ruega respetar el calendario marcado.
Rogamos el uso de mascarillas y guantes durante el proceso de recogida.
Para la resolución de cualquier duda respecto del proceso de recogida, pueden ponerse en contacto con los tutores o con la secretaría del colegio, cuyo horario en estas circunstancias es de 9h a 13h.
Un cordial saludo,
Equipo Directivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yo, ______________________________________________________, como padre/madre/tutor legal del/la  alumno/a ___________________________________________________, autorizo a ____________________________________________________________, con DNI ____________________ a recoger su material escolar.
Firma:Calendari de recollidaDimarts 26:
4EIA Porta 1
4EIB Porta 2
5EIA Porta 3
Dimecres 27:
5EIB Porta 1
6EIA Porta 2
6EIB Porta 3
Dijous 28
1EPA Porta 1
1EPB Porta 2
2EPA Porta 3
Divendres 29
2EPB Porta 1
3EPA Porta 2
3EPB Porta 3
Dilluns 1
4EPA Porta 1
4EPB Porta 2
5EPA Porta 3
Dimarts 2
5EPB Porta 1
6EPA Porta 2
6EPB Porta 3
Dimecres 3
1ESOA Porta 1
1ESOB Porta 2
1ESOC Porta 3
Dijous 4
2ESOA Porta 1
2ESOB Porta 2
2ESOC Porta 3
Divendres 5
3ESOA Porta 1
3ESOB Porta 2
3ESOC Porta 3
Dilluns 8
4ESOA Porta 1
4ESOB Porta 2
4ESOC Porta 3
Dimarts 9
1BATXA Porta 1
1BATXB Porta 2Horari de recollida: 10h a 13h
Porta 1: Plaça Sant Francesc.
Porta 2: Carrer Ramon Llull, 1
Porta 3: Seràfica (Ramon Llull, 1A -davant Pizzeria Porticato-)

martes, 12 de mayo de 2020

Comunicat de l'Equip Directiu (11 de maig)

Palma, 11 de maig de 2020

Benvolgudes famílies,

En les properes setmanes, el pla de retorn a la normalitat estableix diferents fases a cadascuna de les quals es faran diferents passos per al retorn a les classes. En aquest complex procés, al qual la nostra prioritat és la salut tant dels nostres alumnes com dels nostres treballadors, queden encara molts punts a concretar i pendents de confirmació oficial. És per això que no estem en condicions d'assenyalar una data propera per a la reobertura del centre i la represa de les activitats presencials, malgrat les informacions aparegudes als mitjans de comunicació.
En aquestes circumstàncies, us volem informar que des de l’escola:

1.-Es continuarà amb l'ensenyament a distància iniciat des del començament del confinament, adaptat a l'edat i cicle de cada alumne, com fins ara.
2.-S'han iniciat les feines de desinfecció i neteja de totes les instal·lacions.
3.-S'està elaborant un protocol de seguretat i higiene per a garantir el compliment de totes les recomanacions en cas d'un eventual retorn a les aules.
4.-S'establirà un pla de recollida del material escolar que els alumnes varen deixar a classe, en cas que aquests no es reincorporin fins al proper curs, i del qual s'informarà les famílies a través dels tutors.
5.-S'ha restablert el servei d'atenció telefònica de la Secretaria del centre, amb el qual es pot contactar al número habitual: 971 716 111.

Us mantindrem informats puntualment, a través dels canals oficials habituals de l'escola (APP, Instagram, web i correus dels tutors), de qualsevol novetat referent a la reobertura del centre i la reincorporació dels alumnes a les classes presencials.

Salutacions cordials,

Equip Directiu


Palma, 11 de mayo de 2020

Estimadas familias,

En las próximas semanas, el plan de retorno a la normalidad establece diferentes fases en cada una de las cuales se darán diferentes pasos para el retorno a las clases. En este complejo proceso, en el que nuestra prioridad es la salud tanto de nuestros alumnos como de nuestros trabajadores, quedan aún muchos puntos a concretar y pendientes de confirmación oficial. Es por ello que no estamos en condiciones de señalar una fecha próxima para la reapertura del centro y la reanudación de las actividades presenciales, pese a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.
En estas circunstancias, os queremos informar que desde el colegio:

1.-Se continuará con la enseñanza a distancia iniciada desde el principio del confinamiento, adaptada a la edad y ciclo de cada alumno, como hasta ahora.
2.-Se han iniciado las labores de desinfección y limpieza de todas las instalaciones.
3.-Se está elaborando un protocolo de seguridad e higiene para garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones en caso de un eventual regreso a las aulas.
4.-Se establecerá un plan de recogida del material escolar que los alumnos dejaron en clase, en caso de que estos no se reincorporen hasta el próximo curso, y del que se informará a las familias a través de los tutores.
5.-Se ha restablecido el servicio de atención telefónica de la Secretaría del centro, con el que se puede contactar en el número habitual: 971 716 111

Os mantendremos informados puntualmente, a través de los canales oficiales habituales de la escuela (APP, Instagram, web y correos de los tutores) de cualquier novedad al respecto de la reapertura del centro y la reincorporación de los alumnos a las clases presenciales.

Un cordial saludo,

Equipo Directivo

miércoles, 22 de abril de 2020

Comunicat de l'equip directiu a les famílies

Benvolgudes famílies:
Començam ja la recta final del curs 2019/20 en una situació que mai haguéssim pogut imaginar i davant la qual ens ha estat (igualment que a la resta de la societat) impossible fer cap tipus de previsió al respecte.
Per això primer de tot vos donam les gràcies per la vostra col.laboració i comprensió davant les nombroses dificultats resultants de tan desgraciada realitat.
Simplement volem aclarir alguns punts per intentar que no us sentiu desinformats sobre com anirà transcorrent el curs fins que hi hagi alguna novetat:
1.- El col.legi segueix en tot moment i de forma escrupulosa les instruccions que ens arriben des de la Conselleria d’Educació.
2.-Des del començament d’aquesta crisi s’han fet molts esforços per poder adaptar la realitat del centre al teletreball: converses amb editorials perquè els alumnes puguin tenir llicències de llibres digitals, utilització d’eines com Classroom o Blinklearning, classes i reunions online amb Google Team, etc…..
3.-En cap moment volem que tot això sigui una gran càrrega per a les famílies, tot i que som conscients de que quan més petits són els nostres alumnes més atenció per part dels adults requereixen.
4.-Els alumnes seran avaluats segons el seu desenvolupament al llarg de les dues primeres avaluacions i, si els professors consideren avaluables les activitats del tercer trimestre, només ho podran ser per pujar la seva qualificació.En tot cas poden representar una millora o recuperació a les notes dels alumnes, mai un perjudici.
5.-Tot i això recomanem que els alumnes segueixin fent feina (segons el seu ritme, capacitat i possibilitats) i sense angoixa per tal de que quan tot això passi hagin perdut els seus hàbits de feina i estudi el manco possible.
6.-Ja s’ha començat a fer feina per tal de modificar les programacions didàctiques d’aquest curs i a pensar com això repercutirà al proper. Sembla clar que la part del currículum que aquest any no s’ha pogut fer de forma presencial s’haurà de traslladar d’alguna manera al proper curs

Us saludam ben cordialment.L’Equip Directiu.
Queridas familias:
Empezamos ya la recta final del curso 2019/20 en una situación que nunca hubiéramos podido imaginar y ante la cual nos ha estado (igualmente que al resto de la sociedad) imposible hacer ningún tipo de previsión al respecto.
Por eso antes que nada os damos las gracias por vuestra colaboración y comprensión ante las numerosas dificultades resultantes de tan desgraciada realidad.
Simplemente queremos aclarar algunos puntos para intentar que no os sintàis desinformados sobre cómo irá transcurriendo el curso hasta que haya alguna novedad:
1.- El colegio sigue en todo momento y de forma escrupulosa las instrucciones que nos llegan desde la Consellería de Educación.
2.-Desde el comienzo de esta crisis se han hecho muchos esfuerzos para poder adaptar la realidad del centro al teletrabajo: conversaciones con editoriales para que los alumnos puedan tener licencias de libros digitales, utilización de herramientas como Classroom o Blinklearning, clases y reuniones online con Google Team, etc…..
3.-En ningún momento queremos que todo esto sea una gran carga para las familias, a pesar de que somos conscientes de que cuando más pequeños son nuestros alumnos más atención por parte de los adultos requieren.
4.-Los alumnos serán evaluados según su desarrollo a lo largo de las dos primeras evaluaciones y, si los profesores consideran evaluables las actividades del tercer trimestre, sólo lo podrán ser para subir su calificación.En todo caso pueden representar una mejora o recuperación de las notas de los alumnos, nunca un perjuicio.
5.-Aun así recomendamos que los alumnos sigan haciendo trabajo (según su ritmo, capacidad y posibilidades) y sin angustia para que cuando todo esto pase hayan perdido sus hábitos de trabajo y estudio lo menos posible.
6.-Ya se ha empezado a hacer trabajo para modificar las programaciones didácticas de este curso y a pensar en cómo esto repercutirá en el próximo. Parece claro que la parte del currículum que este año no se ha podido hacer de forma presencial se tendrá que trasladar de alguna manera al próximo curso
Saludos cordialesEl Equipo Directivo

martes, 14 de abril de 2020

Nou blog del Departament d’Orientació

El nostre Departament d’Orientació ha posat en marxa un interessant blog amb activitats per a alumnes amb necessitats específiques però que són molt útils per a tots.
Podeu accedir al blog clicant Aquí

martes, 24 de marzo de 2020

Facturació de març

Benvolgudes famílies:

Donada l'excepcionalitat de la situació que ara mateix ens toca viure, la facturació del mes de març també serà diferent de la resta.
Per tant, les novetats seran les següents:

Es faxturarà el 50% de menjador
El 50% de la quota de l'AMIPA.
El 50% dels autobusos d'Educació física (ESO i Batxillerat)
El 50% del lloguer dels aparell d'informàtica.

Es posposa en un 100% el cobro de l'aportació voluntària de les famílies.

Gràcies per la vostra comprensió i vos desitjam a tots molta salut i molta força.

L'Equip Directiu.


viernes, 13 de marzo de 2020

Informació important de l'Equip DirectiuBenvolgudes famílies,

Com sabeu, després d'algunes hores confuses i d'incertesa, finalment ahir a la tarda es va declarar la suspensió de les classes en tots els nivells educatius al llarg dels pròxims 15 dies a partir del dilluns. 
En aquestes circumstàncies extraordinàries, des de l'escola us volem transmetre que la nostra prioritat, en aquests moments, no pot ser una altra que la de vetllar per la salut de tota la comunitat educativa i contribuïr amb responsabilitat i calma a controlar l'epidèmia tenint cura, en la mesura del possible, de la formació dels nostres alumnes.
Així doncs, durant el temps en què es prolongui aquesta situació, quedaran suspeses no sols les classes sinó tots els serveis desenvolupats en el col·legi, com les activitats extraescolars o les sessions de catequesis. Per tant, us informem que no es podrà accedir al centre durant els dies en què es decreti el tancament i us recordem que segons les indicacions de Sanitat, es recomana que els alumnes es quedin en els seus domicilis
El viatge d'estudis de Batxillerat s'ha anul·lat. Sobre el viatge d'estudis de 6è d’EP, previst per a juny, esperarem a veure el desenvolupament dels esdeveniments abans de prendre una decisió.
Atès que el nostre centre abasta des dels cursos d'Infantil fins al Batxillerat i Cicle fFormatiu, les mesures acordades per a poder continuar l'activitat educativa des de casa han d'atendre les particularitats de les diferents etapes educatives:
Des de 5è de primària d'ara endavant, incloses les etapes de Secundària, Batxillerat i Cicle Formatiu, els alumnes rebran les instruccions dels seus professors via telemàtica ja sigui a través del correu electrònic, Classroom o d'una altra aplicació de la plataforma Google for Education.
En Educació Infantil i fins a 4t de primària, les instruccions de les tasques a realitzar es faran arribar per correu electrònic / APP als pares.
Us convidem a resoldre qualsevol dubte que poguéssiu tenir respecte al desenvolupament de l'activitat a casa a través dels correus electrònics, tant dels tutors com dels altres professors.
Davant qualsevol eventualitat que pogués sorgir en els pròxims dies, com noves informacions per part de la Conselleria, us mantindrem informats a través de les vies habituals.

Salutacions cordials,
Equip Directiu.

Queridas familias,

Como sabéis, tras algunas horas confusas y de incertidumbre, finalmente ayer por la tarde se declaró la suspensión de las clases en todos los niveles educativos a lo largo de los próximos 15 días a partir del lunes. 
En estas circunstancias extraordinarias, desde la escuela os queremos transmitir que nuestra prioridad, en estos momentos, no puede ser otra que la de velar por la salud de toda la comunidad educativa y contribuir con responsabilidad y calma a controlar la epidemia sin descuidar, dentro de lo posible, la formación de nuestros alumnos.
Así pues, durante el tiempo en que se prolongue esta situación, quedarán suspendidas no solo las clases sino todos los servicios desarrollados en el colegio, como las actividades extraescolares o las sesiones de catequesis. Por tanto, os informamos que no se podrá acceder al centro durante los días en que se decrete el cierre y os recordamos que según las indicaciones de Sanidad, se recomienda que los alumnos se queden en sus domicilios
El viaje de estudios de Bachillerato se ha anulado. Sobre el viaje de estudios de 6º de EP, previsto para junio, esperaremos a ver el desarrollo de los acontecimientos antes de tomar una decisión.
Dado que nuestro centro abarca desde los cursos de Infantil hasta el Bachillerato y Ciclo Formativo, las medidas acordadas para poder continuar la actividad educativa desde casa deben atender a las particularidades de las diferentes etapas educativas:
Desde 5º de primaria en adelante, incluidas las etapas de Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo, los alumnos recibirán las instrucciones de sus profesores vía telemática ya sea a través del correo electrónico, Classroom o de otra aplicación de la plataforma Google for Education.
En Educación Infantil y hasta 4º de primaria, las instrucciones de las tareas a realizar se harán llegar por correo electrónico / APP a los padres.
Os invitamos a resolver cualquier duda que pudierais tener respecto al desarrollo de la actividad en casa a través de los correos electrónicos, tanto de los tutores como de los demás profesores.
Ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en los próximos días, como nuevas informaciones por parte de la Consellería, os mantendremos informados a través de las vías habituales.

Saludos cordiales,
Equipo Directivo.

jueves, 12 de marzo de 2020

Recomanacions de la Conselleria sobre el tema coronavirus

A petició de la Conselleria d'Educació, volem fer màxima difusió de les recomanacions sobre el coronavirus s'han distribuït a les aules unes petites recomanacions sobre el coronavirus.

RECOMANACIONS CONSELLERIA DE SALUT SOBRE EL CORONAVIRUS (RESUM)

1. Rentau-vos les mans freqüentment.

2. Evitau tocar-vos els ulls, nas i boca. Les mans faciliten la transmissió dels virus.

3. Al tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o amb el colze.

4. Si teniu símptomes de refredat, evitau el contacte molt proper amb altres persones.

5. No viatgeu a les zones de risc d'infecció (actualització de les zones de risc a l'enllaç web del ministeri).

6. Si HEU ESTAT A UNA ZONA de risc: 

i TENIU SÍMPTOMES durant els següents 14 dies des de l'arribada (FEBRE, TOS, SENSACIÓ DE FALTA D'AIRE), quedau-vos a casa i telefonau al 061.

i estau ASSIMPTOMÀTICS, feu vida normal.  ÚS DE MASCARETES

1. La població sana no necessita utilitzar mascareta.

2. L'ús inadequat de les mascaretes pot fer que les persones que realment en necessitin no en puguin disposar.

3. Tot l'alumnat i la resta del personal poden acudir al centre educatiu amb normalitat, tret d'aquells que, per prescripció mèdica, se'ls hagi posat en vigilància activa o tractament.


Més informació:

Ministerio de Sanidad. Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo v-China/ciudadania.htm  
Direcció General de Salut Pública i Participació
Servei de Salut de les Illes Balears

miércoles, 11 de marzo de 2020

Mesura de prevenció

Benvolgudes famílies:

Com a mesura de prevenció vos demanam que els vostres fill i filles duguin de casa algun recipient reutilitzable per poder-lo omplir amb aigua i així no utilitzar els bebedors.
També és molt important que els alumnes prenguin conciència de que no han de compartir els recipients individuals.

Gàcies per la vostra col.laboració.miércoles, 26 de febrero de 2020

Dies de festa

Benvolgudes famíles:

volem recordar-vos que, tal que ja es va informar prèviament, NO HI HA CLASSES fins el proper dimarts dia 3 de març.

Salutacions

miércoles, 19 de febrero de 2020

Darrera versió de l'APP.

Benvolgudes famílies:

A causa d'algunes queixes hem pogut detectar que encara hi ha gent que té instal.lada la versió antiga de la nostra APP i per això no acaba de funcionar del tot bé.
Fa uns mesos vos demanàrem que desinstal.léssiu la versió antiga canviant-la per la nova.
Si encara no ho heu fet aquí teniu els links on podreu trobar les darreres versions.

Moltes gràcies.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sappschool.sfpalma

Apple: https://apps.apple.com/es/app/sant-francesc-palma/id1039358374

jueves, 13 de febrero de 2020

Acollida d'alumnes d'Alemanya


Allotjament estudiants alemanys

-         Benvolguts pares i mares,  del 29 de març al 4 d’abril vendrà al nostre centre un cor alemany a conviure amb els nostres alumnes i realitzar concerts. Són alumnes de l'nstitut Arnold de la ciutat de Coburg. Necessitem allotjar a unes 20 nines entre 12-17 anys a les nostres cases durant aquest dies, es tracta d’allotjar-los i que venguin a la nostra escola amb els vostres fills, dinaràn a la nostra escola i també hi haurà activitats complementàries detallades més endavant. El director del nostre cor intentarà que no dugui massa feina per les famílies i les menys molèsties possibles per a tots vosaltres.
Es tracta d’una oportunitat fantàstica pels nostres alumnes del centre per a poder conviure amb una persona d’un altre país i poder practicar diferents idiomes, ja que la majoria del alumnes alemanys també xerren en anglès. I qui sap, poder fer un amic per sempre i en un futur poder tornar la visita.
Si estau interessats en poder allotjar una nina podeu enviar la informació que més abaix es detalla al mail:joan.rossello@santfrancesc.net
Així mateix tots els dubtes que tingueu també es podran contestar en aquesta direcció de correu.
Moltes gràciesNom i curs de l’alumne interessat/da
Nom del pare o de la mare.
Quantitat d'alumnes que es desitja allotjar (i edat preferible).
Telèfon contacte: