miércoles, 9 de noviembre de 2016

Eleccions consell escolar

Benvolguts Pares:
Durant els mesos de novembre i desembre es procedirà a la renovació de la meitat del consell escolar del centre. Us enviam el calendari del procés perquè en tengue coneixement.

La direcció